არაალკოჰოლური

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

2.00

 0,33 ლიტრი

4.00

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

1.80

1.30 1.30

1.00 1.00

0,25 ლიტრი

3.50

0,355 ლიტრი

4.00

0,473 ლიტრი

6.00

4 X 0,25 ლიტრი

12.45

0,25 ლიტრი

3.50

0.33 ლიტრი

2.00