არაალკოჰოლური

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

2.00

 0,33 ლიტრი

4.00

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

2.00

0,33 ლიტრი

1.80

1 ლიტრი

5.00

1.30 1.30

1.00 1.00

0,25 ლიტრი

3.50

0,355 ლიტრი

4.00

0,473 ლიტრი

6.00

4 X 0,25 ლიტრი

12.45

0,25 ლიტრი

3.50

0.33 ლიტრი

2.00