0.7 ლიტრი

746.60

0,5 ლიტრი

63.60

1 ლიტრი

349.90

0,7 ლიტრი

70.00

0,7 ლიტრი 

4900.00

0,7 ლიტრი

115.00

1 ლიტრი

57.00

0,7 ლიტრი

45.00

0,7 ლიტრი

59.00

0,5 ლიტრი

22.00

0,5 ლიტრი

25.00

0,5 ლიტრი

30.00

0,7 ლიტრი

195.00

0,7 ლიტრი

19.00

0,5 ლიტრი

14.00

0,7 ლიტრი

19.00

0,5 ლიტრი

14.00

0,7 ლიტრი

19.00

0,5 ლიტრი

14.00

0,2 ლიტრი

8.00

აუდიო წიგნით 

1797.60

0,5 ლიტრი

14.50